Wyposażenie PDF Drukuj

RTG cyfrowe (radiowizjografia) - umożliwia natychmiastowe uzyskanie zdjęcia na monitorze komputera bez konieczności długiego oczekiwania na wywołanie zdjęcia na kliszy. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego czujnika można ograniczyć szkodliwe promieniowe prawie do zera. Dawka promieniowania którą naświetlamy pacjenta jest nawet dziesięciokrotnie mniejsza ni¿ przy wykonywaniu zdjêcia na kliszy. Pracujemy na sprzęcie amerykańskiej firmy Progeny

Active Image


Kamera wewnątrzustna- umożliwia nam dotarcie do trudno dostêpnych miejsc i ich ocenê pod dużym powiększeniem co jest bardzo przydatne np.przy wykrywaniu próchnicy zębów. Możemy dzięki niej pokazać pacjentowi co dzieje się w jego uzębieniu a także ukazać wyniki naszego leczenia.


Endometr- jest to urządzenie elektroniczne wykorzystywane przy leczeniu kanałowym zębów. Umożliwia ono bardzo precyzyjny pomiar długości kanału korzeniowego i lokalizację otworu fizjologicznego czyli miejsca, do którego w większość przypadków należy opracować i wypełnić kanał korzeniowy. Wykorzystujemy endometr Rypex firmy VDW jest do jedna z lepszych firm produkujących urządzenia dla endodontów.

Active Image

Piezosurgery - jest to nowoczesne bardzo precyzyjne urządzenie ultradźwiękowe do cięcia tkanki kostnej - przecina kość wybiórczo nie uszkadzając tkanek miękkich np. nerwów

Active Image

The wand - sterowane komputerowo urządzenie do wykonywania znieczuleń ,daj±ce możliwość przeprowadzenia zabiegów całkowicie bezboleśnie

Sample Image

 

Perfect TCS    - ultradźwiękowe urządzenie do cięcia i koagulacji tkanek miękkich - daje nam możliwość bezkrwawego precyzyjnego  usunięcia zmian patologicznych zlokalizowanych na śluzówce jamy ustnej - często bez konieczności zakładania szwów .

Sample Image

 

  • Urządzenia do precyzyjnego wypełniania kanałów korzeniowych ciepłą gutaperką

 

 

  • Mikromotor endodontyczny do maszynowego opracowywania kanałów korzeniowych z elektronicznym pomiarem długości kanału

 

  • Mikroskop zabiegowy wykorzystywany podczas leczenia kanałowego zębów, chirurgii oraz implantologii